Oferta

Zapraszam do współpracy stocznie oraz biura projektowe. W projektowaniu kładę największy nacisk na funkcjonalność i estetykę, celem projektowania jest przecież tworzenie obiektów swoją funkcją dopasowanych do potrzeb człowieka ale też estetycznych i pięknych! Oferuję swoje usługi w zakresie:

  • projektowania architektury układu funkcjonalnego i kolorystyki jachtów i statków tak wewnątrz jak i na zewnątrz
  • tworzenia rysunków wykonawczych do produkcji nadbudówek
  • projektowania wzornictwa przemysłowego
  • tworzenia wizualizacji 3D