Crewboat

Projekt koncepcyjny architektury łodzi typu crewboat w malowaniu armatora Otto Candies. Prezentowany projekt zawiera unikatową funkcję modułowego regulowania ilości przewożonych pasażerów. Każdy moduł wyposażony jest we własne środki ratownicze oraz własne urządzenie klimatyacyjne. Moduły są znormalizowanej wielkości i ich wymiary odpowiadają standardowemu kontenerowi o długości 20 stóp. Część stała mieści 40 osób, natomiast pierwszy moduł mieści zawsze 16 osób a każdy następny 24 osoby. Pozwala to na zaoszczędzenie miejsca w przypadku mniejszej ilości pasażerów. Dzieki temu jednostka może przewozić 40, 56, 80, 104 lub 128 pasażerów.

  • długość całkowita: 44m
  • szerokość: 8,1m
  • zanurzenie: 2,5m
  • załoga: 15osób
  • konstrukcja: aluminiowa